ปีการศึกษา2556 พิมพ์
เขียนโดย nattawut wongwai   
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:34 น.
  เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักจัดการอาคารสถานที่
  การอบรมโครงการจัดการความรู้ การตกแตงปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาสวน
รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักนักจัดการอาคารสถานที ผู้ช่วยสำนักนักจัดการอาคารสถานทีและหัวหน้าเขตแก้วนวรัฐ เนื่องในวันสงกรานต์ 2557 
สวัสดีปีใหม่ สำนักจัดการอาคารสถานที่ 2557
ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคริสต์มาส สำนักจัดการอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการอาคารสถานที่
พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่36
สำนักจัดการอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่36
สำนักจัดการอาคารสถานที่ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมครบรอบ 5 ปี กลุ่มนมัสกาลปฐมกาล 
ประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2556
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 09:57 น.
  evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar ilahi dinle