หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       งานเกษียณอายุการทำงาน ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ

งานเกษียณอายุการทำงาน ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ

ฝ่ายกิจการพิเศษ จัดพิธีเลี้ยงขอบคุณ ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566