หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2566

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2566

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย โครงสร้างกิจกรรมของสำนักฯ และทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ในปีการศึกษา 2566