หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดอบรมบุคลากร ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการให้บริการต่อผู้รับบริการสุขใจยิ่งกว่า”

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดอบรมบุคลากร ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการให้บริการต่อผู้รับบริการสุขใจยิ่งกว่า”

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดอบรมบุคลากร ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการให้บริการต่อผู้รับบริการสุขใจยิ่งกว่า” ณ จังเกิ้ล เดอคาเฟ่ สาขาบ้านถวาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน เน้นการให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ