หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดโรงผลิตน้ำดื่มพายัพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดโรงผลิตน้ำดื่มพายัพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ให้เกียรติร่วมเปิดโรงผลิตน้ำดื่มพายัพ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566<br /> โรงงานผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจักรที่ทันสมัยผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis (RO) ฆ่าเชื้อด้วยแสง Ultraviolet (UV) ควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน