หน้าหลัก     

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดโรงผลิตน้ำดื่มพายัพ

adplan ( 2023-09-30 20:05:20)

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดอบรมบุคลากร ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และการให้บริการต่อผู้รับบริการสุขใจยิ่งกว่า”

adplan ( 2023-07-26 16:03:03)

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2566

adplan ( 2023-07-26 15:43:30)

งานเกษียณอายุการทำงาน ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ

adplan ( 2023-07-26 15:28:06)

ส่งมอบงานผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

adplan ( 2023-07-26 15:13:31)

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากร

adplan ( 2022-10-22 11:54:03)