หน้าหลัก      ติดต่อเรา

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ
อาคารเนหะมีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวังเชียงใหม่
โทร 053 851 478 ต่อ 7602