หน้าหลัก      งานบริหารทรัพย์สิน

ศูนย์พัฒนารายได้

 

ดำรงค์  วันเผด็จ
เจ้าหน้าที่งานบริหารสัญญาเช่าพื้นที่
 

มัลลิกา  ดีจันทร์
เจ้าหน้าที่งานบริหารสัญญาเช่าพื้นที่
 

ขวัญดาว  อรุณสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานให้เช่าใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมระยะสั้น
 

อุบลวรรณ  สิญจวัตร์
เจ้าหน้าที่บุนนาคช็อป