หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       บริการน้ำดื่ม R.O (Reverse Osmosis) ฟรี

บริการน้ำดื่ม R.O (Reverse Osmosis) ฟรี

น้ำดื่มพายัพผลิตจากแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินด้วยเครื่องจักรทันสมัย
ผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis (RO)
ฆ่าเชื้อด้วยแสง Ultraviolet (UV)

บริการน้ำดื่มฟรี! สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร
เพียงทําภาชนะบรรจุ ขนาด 5 ลิตร มาบรรจุน้ำที่โรงผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยพายัพ ข้างโรงงานแปรรูปอาหาร อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

053-851478 ต่อ 7607