หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของมหาวิทยาลัยพายัพ

ขอเชิญผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสงค์ที่จะรวบรวมผู้ประกอบการต่าง ๆ อาทิเช่น รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง CCTV ทำถนน ฯลฯ จึงประกาศให้ผู้ประกอบการที่สนใจเป็นคู่ค้ากับมหาวิทยาลัยพายัพ ลงทะเบียนโดยส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โปรไฟล์ของบริษัทหรือห้างร้าน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายัง อาคารเนหะมีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 851 478 ต่อ 7602